მფრინავი დამნაშავე და დაბნეული პოლიციელები - დაკავების ოპერაცია რუსულად